प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६०५७५२१००
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८०-०४-३० प्रहरी निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा ।(२०८०।०४।३०)
२०८०-०४-१८ उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना (२०८०-०४-१८)
२०८०-०४-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, केनाईनतर्फ र संगिततर्फ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह प्यारामेडिक्स, सवारीतर्फ, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फ र हातहतियारतर्फ प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्गतर्फ प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०७ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग र सूचना प्रविधि/कम्प्यूटरतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरीष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०७ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह प्यारामेडिक्सतर्फ, संगिततर्फ, केनाईनतर्फ र मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारीतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (मिति २०८०।०४।०७ गते)
२०८०-०४-०६ जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटर तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, प्यारामेडिक्स तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समूह, नर्सिङ्ग तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, अवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०६ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उप-समूह, सञ्चार तर्फको प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०६ गते)
२०८०-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सञ्चार तर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०४ गते)
२०८०-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, सूचना प्रविधी/कम्प्यूटर तर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०४ गते)
२०८०-०४-०४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सक तर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको । (२०८०।०४।०४ गते)
२०८०-०२-३२ प्रहरी नायव उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा ।
२०८०-०२-३० प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०।०२।३० गते)
२०८०-०२-३० जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०।०२।३० गते)
२०८०-०२-२२ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको ( २०८०।०२।२२ गते )
२०८०-०२-२२ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको समबन्धमा (२०८०।०२।२२ गते)
२०८०-०२-०८ प्रहरी उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०८०-०२-०८)
२०८०-०२-०८ प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०-०२-०८)
२०८०-०२-०७ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धमा (२०८०।०२।०७ गते)
२०८०-०१-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०१।२९ गते)
२०८०-०१-२६ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा (२०८०।०१।२६ गते)
२०८०-०१-२६ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०८०।०१।२६ गते)
२०८०-०१-२६ प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०८०।०१।२६ गते)
२०८०-०१-२४ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०।०१।२४ गते)
२०८०-०१-२४ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको (२०८०।०१।२४ गते)
२०८०-०१-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फको प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०१।१५ गते)।
२०८०-०१-१५ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी उपरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०८०।०१।१५ गते)
२०८०-०१-११ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदमा दरखास्त आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना (२०८०-०१-११)
२०८०-०१-०६ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धमा (२०८०-०१-०६)
२०८०-०१-०४ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०८०-०१-०४)
२०८०-०१-०३ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०८०-०१-०३)
२०७९-१२-२९ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।२९ गते)
२०७९-१२-२३ प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी जवानहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी सहायक हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी सहायक निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-२३ प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको सरुवा सम्बन्धमा । (२०७९-१२-२३)
२०७९-१२-१९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, नर्सिङ्गतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।१९ गते)।
२०७९-१२-१९ प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उपसमूह, प्यारामेडिक्सतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।१९ गते)।
२०७९-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, सञ्चारतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।१५ गते)।
२०७९-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, विधिविज्ञानतर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।१५ गते)।
२०७९-१२-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह, संगिततर्फको प्रहरी नायव निरीक्षक पदबाट प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।१२।१५ गते)।
२०७९-१२-१३ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सम्बन्धि सूचना (२०७९-१२-१३)
२०७९-१२-१० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना (२०७९-१२-१०)
२०७९-१२-०६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको वैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-१२-०६)
२०७९-१२-०५ उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि २०७८ सालको ‌‌+२ परिक्षामा सामुदायिक तथा निजी विधालयमा अध्ययन गर्ने प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरुको नामावली विवरण (२०७९-१२-०५)
२०७९-११-३० विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७९-११-३०)
२०७९-११-२६ जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारीस सूची प्रकाशित गरिएको (२०७९।११।२६ गते)
२०७९-११-१८ नयाँ नियुक्ती भएका प्रहरी निरीक्षकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा । (२०७९-११-१८)
२०७९-१०-१९ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्‍ट) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-१९)
२०७९-०९-२० २०७८ सालको SEE परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल गरी ने.प्र.प्र.का. कल्याण महाशाखाबाट प्रदान गरिने उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिको लागि छनौट भएका प्र.क.हरूको सन्ततीको नामावली विवरण
२०७९-०९-१४ उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको म्याद थप सम्बन्धमा (२०७९-०९-१४)
२०७९-०८-२९ नयाँ नियुक्ती भएका प्रहरी जवानहरूको पदस्थापन सम्बन्धमा (२०७९-०८-२९)
२०७९-०८-१८ २०७८ सालको SEE मा सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल गरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिई छनौट भएका प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (२०७९-०८-१८)
२०७९-०८-१६ उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको लागि छनौट गरिने सम्बन्धि सूचना (२०७९-०८-१६)
२०७९-०८-०७ अनुसूचि - १० किस्तावन्दी सहुलियत ऋण तमसुक
२०७९-०४-१७ प्रहरी कर्मचारीहरुको परिचय पत्र फाराम
२०७८-१२-१० नेपाल प्रहरी आवासीय माध्यामिक विद्यालय शान्तिपुर, चितवनमा शैक्षिक सत्र २०७९ को लागि विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना । (२०७८-१२-१०)
२०७८-१०-२३ कोभिड-१९ संक्रमणको कारण स्थगित भएको प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (बायोलोजी, भौतिक, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट९ र डेन्टल अधिकृत) पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२३)
२०७८-१०-२३ कोभिड-१९ संक्रमणको कारण स्थगित भएको प्रहरी सहायक निरिक्षक (जनपद) र प्रहरी जवान (प्राविधिकफ पदहरुको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२३)