प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६०५७५२१००
नेपा
EN

प्रहरी यूनिटहरु

 

सि.नं. प्रहरी यूनिटहरुको संख्यागत बिवरण संख्या
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय
बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र
बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय
बा.प्र.दं.नि.प्र. गण
बा.स.प्र.गण
बा..प्र.आ.मा.बि.स्कुल
बा.प्र.प्र. बैण्ड गुल्म
बा. प्र.स.गुल्म मुका
बा. प्र.बिपद ब्यबस्थापन गुल्म
१० जि.प्र.का. १०
११ जि.ट्रा.प्र.का. १०
१२ व.प्र.का.(क)
१३ न.प्र.का.(ख)
१४ ई.प्र.का.(क) ३९
१५ ई.प्र.का.(ख) २१
१६ सि.प्र.चौ.(क)
१७ सि.प्र.चौ.(ख)
१८ प्रहरी चौकी १९०
१९ स.प्र.से. १०
२० का.सु.गार्ड १०
२१ वि.सु.गार्ड
२२ भ.सु.गार्ड
२३ न्यायिक प्रहरी ईकाई ११
२४ स.का.गार्ड
२५ पर्यटक प्रहरी
२६ प्र.जि.अ.नि.गार्ड १०
२७ म.क्षे.प्रशासन का.सु.गार्ड
२८ पु.वे.अ.गार्ड
२९ ला.औ.नि.ब्युरो
     
     
     
 जम्मा प्रहरी ईकाई ३३३