प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६०५७५२१००
नेपा
EN
प्रकाशित मिति शीर्षक कार्य
२०८०-११-१५ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केनाईन, हातहतियार र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना (२०८०-११-१५)
२०८०-११-०२ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, केनाईन, हातहतियार र स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-११-०२)
२०८०-०४-२५ प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरुको नयाँ नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धमा (२०८०।०४।२५)
२०८०-०४-०१ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०-०४-०१)
२०८०-०३-१८ प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (ल्याब टेक्निसियन) र प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (ईलेक्ट्रिकल ओभरसियर) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना । (२०८०-०३-१८)
२०८०-०३-१० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता तालिका सम्बन्धी सूचना । (२०८०-०३-१०)
२०७९-१०-२० प्रहरी जवान (जनपद) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-२०)
२०७९-१०-२० प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-१०-२०)
२०७९-०८-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ र संगीत उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी जवान पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-२७ प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फका प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्‍ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२७)
२०७९-०८-०८ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (बायोमेडिकल इन्जिनियर) पदको वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-०८)
२०७९-०८-०८ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-०८)
२०७९-०७-०२ प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०७-०२)
२०७८-०६-१४ प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०५-२३)
२०७८-०६-०६ प्रहरी सहायक निरीक्षक(जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०५-१८)