प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६०५७५२१००
नेपा
EN

Emergency Numbers

पुन:स्थापना केन्द्रहरू

 

सि.नं.
पुन:स्थापना केन्द्रको नाम
            सम्पर्क नं.
अफिसको नं.
मोबाईल नं.
१.      
सि.आन पुनस्थापना केन्द्र
०५७-४१३२०२
९८१५३९५३४३
२.      
मकवानपुर रिकभरिङ समुह
०५७-५२०९७२
९८४५८२९१७७
३.      
दिपकला प्रतिष्ठान सुधारकेन्द्र
 
९८१४२७६५६८
४.      
पिरु फाउण्डेसन सुधार केन्द्र
०५७४१३२०२
९८४५१२३३५६

 

अस्पतालहरू:-

 

सि.नं.
जिल्ला
अस्पतालको नाम
सरकारी,गैह्र सरकारी, निजी
सम्पर्क नं.
मकवानपुर
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र पालुङ्ग
सरकारी
९८४९३१०६७०
मकवानपुर
पालुङ्ग स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८४५०७२३१९
मकवानपुर
बज्रवाराही स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८४५०७२१३५
मकवानपुर
आग्रा स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८५१२३३१९०
मकवानपुर
टिस्टुङ्ग स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८४९९३०६१२
मकवानपुर
गोगने स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८४४८९८३६२
मकवानपुर
डाडाखर्क स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८४५२६२४८१
मकवानपुर
चित्लाङ्ग स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
०५६६२०४८०
मकवानपुर
मार्खु स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८५५०७१२४८
१०
मकवानपुर
फाखेल स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारी
९८६०८०३८१८
११
मकवानपुर
थाहा पोलिक्लिनिक
निजी
९८५५०७२१६९
१२
मकवानपुर
प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भिमफेदी मकवानपुर
सरकारी
९८४५०७१४७८
१३
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी निवुवाटार मकवानपुर
सरकारी
९८५५०६९१२९
१४
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी भैसे मकवानपुर
सरकारी
 ९८५५०२७९२२
१५
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी कोगटे मकवानपुर
सरकारी
 ९८५५०३८४१६
१६
मकवानपुर
 स्वास्थ्य चौकी ईपापंचकन्या मकवनपुर
सरकारी
 ९८४७०७२२०
१७
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी सिस्नेरी मकवनपुर
सरकारी
 ९८४५८२८१६७
१८
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी कुलेखानी मकवनपुर
सरकारी
 ९८४३१०५४१७
१९
मकवानपुर
बेतिनी फापरबारी स्वास्थ्य चौकी
सरकारी
९८४५०३१३७४
२०
मकवानपुर
बेतिनी स्वास्थ्य चौकी
सरकारी
९८४९२७२३०३
२१
मकवानपुर
राईगाउ  स्वास्थ्य चौकी
सरकारी
९८५११७६४७७
२२
मकवानपुर
हात्तिसुँडे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई
सरकारी
९८४५२९०१९१
२३
मकवानपुर
छतिवन स्वास्थ्य चौकी
सरकारी
९८५५०२९६९९
२४
मकवानपुर
शिखरपुर स्वास्थ्य चौकी
सरकारी
९८५५०७०८९६
२५
मकवानपुर
धियाल स्वास्थ्य चौकी
सरकारी
९८४५७९१६७५
२६
मकवानपुर
हेटौडा जिल्ला अस्पताल
सरकारी
९८५५०३१८५५
२७
मकवानपुर
मकवानपुर सहकारी अस्पताल
सहकारी
९८५५०६७०२९
२८
मकवानपुर
हेटौडा अर्थोपेडिक अस्पताल
निजि
९८५५०७०१३५, ०५७५२२१३५
२९
मकवानपुर
ईलाका पोष्ट आमभन्ज्याङ
सरकारी
९८४५१३७४३१
३०
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी बसामाडी
सरकारी
९८४३१५८०३९
३१
मकवानपुर
चुरेहिल हेटौडा अस्पताल
निजी
९८५५०५१९७६
३२
मकवानपुर
न्यु त्रिबेणी पोलिक्लिनिक अस्पताल
निजि
०५७-५२११५७
९८५५०७०५५५
३३
मकवानपुर
प्राईम ईन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक
निजि
०५७-५२०५७०
३४
मकवानपुर
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र
मनहरी मकवानपुर
सरकारी
९८५११९१५७०
३५
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी खैराङ
मकवानपुर
सरकारी
९८४२८२०७४०
३६
मकवानपुर
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र
राक्सिराङ मकवानपुर
सरकारी
९८४५०५६३४९
३७
मकवानपुर
स्वास्थ्य चौकी सरीखेत
मकवानपुर
सरकारी
९८५५०७२५३०

 

दमकल

सि.नं.
रहेको कार्यालय
रहेको स्थान
कार्यालयको नं.
चालकको स.नं.
१.       
थाहा न.पा.
थाहा नं.पा.-३
०५७४०००५६
९८५५००८९३१८
२.       
हे.उ.म.न.पा.
हे.उ.म.न.पा.-२
 
९८४५०३०७०८
९८४५१२३८६४
९८४५०७४४२१

ब्लड बैंक

सि.नं.
ब्लड बैंक को नाम
प्रमुखको स.नं.
१.       
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रक्त सेवा संचार भवन हेटौंडा
९८४५०२९९७७

 

एम्बुलेन्स

सि.नं.
संचालन गर्नेसंघ- संस्था
ठेगाना
सम्पर्क नम्बर
संचालन गर्नेनिकायको प्रमुखको स.नं.
सम्पर्क नम्बर
मकवानपुर सहकारी अस्पताल
हे.उ.म.न.पा. १
५४५२६५८७
९८५५०६७६६२
९८४५६१९१९४
पदमपोखरी हेल्थ पोष्ट
हे.उ.न.पा. १२
९८४५१८६२३१
९८४५१०७१७३
९८४५२९७५७९
पदमपोखरी हेल्थ पोष्ट
हे.उ.न.पा. १२
९८४५१८६२३१
९८४५१०७१७३
९८४५१८६२३१
स्व. पं. षडानन्द नेपाल मेमोरियल ट्रष्ट
हे.उ.म.न.पा. ३
५७४११२१५२
९८५५०११०४२
९८५५०२८९५२
९८४५०२८९५२
हेटौंडा अस्पताल
हे.उ.म.न.पा. १
 
९८४१२४०६८४
९८४५०३११७७
ने.रे.सो. हेटौडा
हे.उ.म.न.पा. १
 
९८४५०२८५९७
९८४५१४८५११
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग
हे.उ.म.न.पा. ९
 
९८४५०२८४४०
९८४५०३०४२५
नारायणी यातायात व्यवसायी संघ
हे.उ.म.न.पा४
 
९८५५०६७०६३
९८४५०६७९३२
रुरल हेल्थ
हे.उ.म.न.पा. १४
 
९८०४४३९५३४
९८४५६७०३१०
१०
मोक्तान समाज
हे.उ.म.न.पा. १४ उतरपाने
 
९८११८६१२६१
९८४५०१८५१५
११
नारायणी यातायात उ.संघ हेटौडा
हे.उ.म.न.पा.
 
९८५५०६७०१६
९८४५७७७०१८
१२
नेरेसो भिमफेदी उपशाखा
भिमफेदी २
 
९८५५०७०४२८
९८४५७०४२५२
१३
‍ने.रे.सो.मनहरी उपशाखा
मनहरी ३
 
९८५५०६९३५४
९८४५१०५८२१
१४
मनहरी प्रा . के. स्वा. चौ
मनहरी ३
 
९८४७०६०५९७
९८४५५०४०५५
१५
उद्योग वाणिज्य संघ मनहरी
मनहरी ७
 
९८५५०६७१९४
९८६३३४११११
१६
हाडिखोला स्वास्थ चौकी
मनहरी गा.पा. ३
 
९८४५०२२४३९
९८५५०१५५००
१७
बुद्ध युवा क्लव हात्तिसुढे
बकैया गा.पा. ३
 
९८४१९२१९१२
९८६१९२१३१३
१८
छतिवन प्राथामिक केन्द्र
बकैया गा.पा. ६
 
९८४५२८९३८३
९८६८८२८७३८
१९
ने.रे.सो. फापरबारी उपशाखा
बागमती गा.पा.
 
९८५५०६९१०३
९८४१०१९५५०
२०
राइगाउँ स्वास्थ्य चौकी
बागमती गा.पा. १
 
९८६३३४१३६५
९८६१६४४११
२१
बेतिनी हेल्थ पोष्ट, फापरबारी
बागमती गा.पा. ६
 
९८४५२९६५७५
९८४५६१३६०५
२२
प्रेम सेवा समाज
कैलाश गा.पा. १०
 
९८४५७७५९४०
९८४५४६२५७७
२३
कटुन्जे स्वास्थ्य चौकी
कैलाश गा.पा. ३
 
९८५५०८८३०३
९८४२६१६०२३
२४
गतिशिल आग्रा समाज
थाहा न.पा. ७
 
९८५५०७०५१८
९८६०२२३७५५
२५
बज्रबाराही स्वास्थ्य चौकी
थाहा न.पा. ६
 
९८४५०७२३६८
९८४५०७२०४३
२६
प्यासिफक बचत संस्था, बज्रबाराही
थाहा नगरपालिका६, बज्रबाराही
 
९८४१४४८७९६
९८४४२०३३०६
२७
पालुङ प्रा. के.स्वा
पालुङ ५
 
९८४५०७२०६३
९८१४२०७४०१
२८
सिस्नेरी स्वास्थ्य चौकी
ईन्द्रसरोबर गा.पा. ३
 
९८५११८००९२
९८४९५४४९१३
२९
मकवानपुरगढी स्वास्थ्य चौकी
मकवानपुरगढी
 
९८४५२७०४८०
९८६५२१०८८८
३०
टिष्टुङ स्वा. चौ
नौखण्डे
 
९८५५६९१३९
९८२१८९५५६४
३१
चुरियामाई उपभोक्ता समिती
म्युरधाप १६
 
९८४५३०३६३२
९८४५१४८०९५
३२
युवा वचत तथा ऋण सहकारी सं. लि.
मकवानपुरगढी गा.पा. आमभञ्ज्याङ
 
९८५५०६९६७५
९८६५१४४१८८
३३
राक्सिराङ स्वस्थ्य चौकी
राक्सिराङ ९
 
९८५५०७२५३०
९८६४७७६६००
३४
हर्नामाडी स्वास्थ्य चौकी
हे.उ.म.न.पा. १८
 
९८५५०६८०९१
९८५५०८८३४५
३५
७ नं. फि.ए. गुल्म
 
०५७५२१९८९
 
९८४९०४१६७१
३६
स.प्र.बल १४ नं. हे. क्वा. हेटौडा
 
९८५१२७२५३२
 
९८४६१७७४३४
३७
ने.रे.सो. दामन पालुङ
थाहा न.पा. ६
 
९८५५०७२१५२
९८१२३३०६५२
३८
पालयुङ स्वास्थ्य चौकी
थाहा न.पा. ४
 
९८४५७१८८४५
९८१४२०७४०१
३९
हिम शिखर वचत तथा वितरण सहकारी
थाहा.न.पा. ७
 
९८५५०६९३०६
९८४१५१५२१२
४०
ग्रामीण स्वास्थ्य तथा वातावरण
हेटौडा-१४
 
९८४५६७०३१०
 
४१
ईन्द्रसरोवर गा.पा.३ वडा कार्यालय मकवानपुर
ईन्द्रसरोवार गा.पा. ३
 
९८५११८००९२
९८४९५४४९१३