प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६०५७५२१००
नेपा
EN

                                      मातहत सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरहरू

 

सि.नं. कार्यालयको नाम जिम्मेवारी दर्जा नाम थर कार्यालयको
CUG नं.
ब्यक्तिगत
मोबाइल नं.
ईमेल ठेगाना
बागमती प्रदेश तालिम केन्द्र,
दुधौली
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. गंगा बहादुर थापा ९८५४०४१७८९ ९८५६०६४४७७ bsptc_sanchar@nepalpolice.gov.np
बागमती प्रदेश प्रहरी गण,
हेटौँडा
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. सन्तोष कुमार पोखरेल - ९८५१०७३८७४ rcpbhtd@nepalpolice.gov.np
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
मकवानपुर
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. लक्ष्मी भण्डारी  ९८५५०९०३१५ ९८५१२८१२६९ dpomakwanpur_spokesperson@nepalpolice.gov.np
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
चितवन
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. श्रीराम भण्डारी ९८५५०१३९९९ ९८५५०९२२४० dpochitwan_spokesperson@nepalpolice.gov.np
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
धादिङ
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. मकेन्द्र कुमार मिश्र ९८५१२२९८६० ९८५५०९०२१० dpodhading_spokesperson@nepalpolice.gov.np 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
नुवाकोट
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. तिलक भारती ९८५१२८२३८० ९८५१२८१२२० dponuwakot_spokesperson@nepalpolice.gov.np
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
रसुवा
सूचना अधिकारी  प्र.नि. नेत्र प्रसाद पौडेल ९८५१२५४९६० ९८५१०९७४९२ dporasuwa_spokesperson@nepalpolice.gov.np
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
काभ्रेपलाञ्चोक
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. राज कुमार श्रेष्ठ ९८५१२३७३३९ ९८५१२८१२१८ dpokavre_spokesperson@nepalpolice.gov.np
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
सिन्धुपाल्चोक
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. निरञ्जन भट्टराई ९८५१२८४३२१ ९८५१२८१४३९ dposindhupalchowk_spokesperson@nepalpolice.gov.np
१० जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
दोलखा
सूचना अधिकारी  प्र.नि. धर्मेश कुमार यादव ९८५४०९०१८२ ९८४३१०७६५४ dpodolakha_spokesperson@nepalpolice.gov.np
११ जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
रामेछाप
सूचना अधिकारी  प्र.नि. रञ्जन कुमार गिरी ९८५४०४११२३ ९८५१२८३९२७ dporamechhap_spokesperson@nepalpolice.gov.np
१२ जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
सिन्धुली
सूचना अधिकारी  प्र.ना.उ. अनिल कुमार खड्का ९८५४०६५५५६ ९८५१२८१६७१ dposindhuli_spokesperson@nepalpolice.gov.np