काभ्रेः लास फेला परेको

चैत्र २३, काभ्रे तिमाल गाउँपालिका वडा न. २ स्थित खहरेघाटको खोलाको बगरमा हालसम्म नाम थर वतन नखुलेको बर्ष अं. ४० को पुरुष व्याक्तीको सडे गलेको अवस्थामा लास फेला परेको । घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भईरहेको ।