मातहत सुचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरहरु

सि.नं.
कार्यालयको नाम
जिम्मेवारी
दर्जा
नाम थर
कार्यालयबाट उपलव्ध CUG नं.
व्यक्तिगत मोबाईल नं.
ईमेल ठेगाना
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा    
सुचना अधिकारी
प्र.उ.
नवराज अधिकारी
९८५५०९०२४०
९८५१२८१३४१
bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामनगर
सुचना अधिकारी
प्र.ना.उ.
प्रकाश श्रीमल ९८५५०९२२४०  
bptpospokepersonThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जि.प्र.का. सिन्धुपाल्चोक
सुचना अधिकारी
प्र.ना.उ. दक्ष कुमार बस्नेत ९८५१२८४३२१ ९८५१२८१६४१
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जि.प्र.का. रसुवा
सुचना अधिकारी
प्र.नि.
सविन कार्की
९८५१२५४९६०
९८५१२८१०४८
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जि.प्र.का. नुवाकोट
सुचना अधिकारी
प्र.ना.उ.
हरि बहादुर वली
९८५१२८२३८०
९८५१२८१२८१
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जि.प्र.का. सिन्धुली
सुचना अधिकारी   
प्र.ना.उ.
मनोज कुमार लामा
९८५४०६५५५६
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जि.प्र.का. दोलखा
सुचना अधिकारी
प्र.नि.
अन्जन कोईराला
९८५४०९०१८३
 ९८५११३६३७५
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जि.प्र.का. रामेछाप
सुचना अधिकारी
प्र.नि.
श्री शंकर श्रेष्ठ
९८५४०४११२३
९८५४०४११२३
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जि.प्र.का. चितवन
सुचना अधिकारी
प्र.ना.उ
सुर्य बहादुर थापा
९८५५०१३९९९
९८५१२८१२४२
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
१०
जि.प्र.का. काभ्रे
सुचना अधिकारी
प्र.ना.उ
हरि खतिवडा
९८५१२३७३३९
९८५१२८१७०७
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
११
जि.प्र.का. धादिङ
सुचना अधिकारी
प्र.ना.उ.
जागेश्वर भण्डारी
९८५१२२९८६०
९८५१२८१७३४
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
१२
जि.प्र.का. मकवानपुर
सुचना अधिकारी
प्र.ना.उ.
जयेश्वर रिमाल
९८५५०९०३१५
९८५१२८१२५३
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.